Bergslagens Juridiska KB

Ett alternativ till sedvanlig långtidsbevakning

Gäldenär

Om du är gäldenär och du besöker denna sidan är vi uppriktigt tacksamma att du tog dig tid att göra så. De flesta svenskar har någon gång i livet kommit efter med betalningar. Det är inget konstigt med det. 

Om du fått ett krav framgår betalningssätt av brevet. 

Vi är öppna för att höra dina förslag, kommentarer och idéer hur detta kan lösas på ett sätt som är acceptabelt för oss båda.  

Om personuppgifter

I alla ärenden behandlar vi personuppgifter om gäldenären för att erhålla betalning, annan fullgörelse eller verkställighet. Uppgifter kan lämnas ut till vår uppdragsgivare och till myndigheter. Ni har rätt enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår får besked om vilka uppgifter om er behandlats och varifrån uppgifterna hämtats. Begäran om detta skall ske skriftligen och vara personligt undertecknad av er. Skulle ni finna att personuppgift som vi har från er är fel ber vi meddela oss så rättelse kan ske.

E-post

Kontakta oss enklast per e-post info@bergslagensjuridiska.se